normative
Normative video
Hållbarhetsredovisa
enkelt.
Fixa er hållbarhetsrapport snabbt och automatiskt med Normative.
Normative video
image image image image image

Automatisk uträkning
Automatisk uträkning
Med Normative får du automatiskt fram underlaget för er hållbarhetsrapport genom att analysera data som redan finns i ert affärssystem. Normative räknar enkelt ut företagets koldioxid- och energianvändning i Scope 1, 2 och 3 men kan även räkna ut mycket annat, t.ex. hur företaget påverkar biologisk mångfald och mänsklig hälsa.

Enkel rapportering
Enkel rapportering
Normative automatiserar processen att rapportera enligt internationella standarder såsom GRI, CDP och GHG-protokollet samt följa lagar och regler, som den nya hållbarhetslagen 2016/17:CU2.
Enkel rapportering
Läs mer om Normative
Hållbarhetslagen
Nya hållbarhetslagen

Normative hjälper företag att följa den nya hållbarhetslagen som kräver att stora företag i Sverige och resten av EU måste upprätta en hållbarhetsrapport. Rapporten ska innehålla information om hur företaget arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Läs mer om den nya hållbarhetslagen
Globala målen
Kvantifiering av de globala målen

De globala målen är endast början på en större förändring i vårt samhälle. Vi måste nu arbeta vidare med hur vi kvantifierar och följer upp de mål som vi har satt upp. Med Normative blir arbetet enkelt.

Globala målen
Läs mer om de globala målen
Kontakta oss

Kontakta oss och få gratis rådgivning om hur ni enkelt kan hållbarhetsrapportera.

Tack! Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.